برنامه Unit Converter ویندوز فون برای تبدیل واحد ها

برنامه Unit Converter ویندوز فون برای تبدیل واحد ها

برنامه Unit Converter ویندوز فون برای تبدیل واحد ها در استور ویندوز فون این اجازه را به شما میدهد که واحد های مختلف را به هم تبدیل کنید و براحتی در این برنامه که سازنده اش مایکروسافت است به جوابتان برسید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/d8eb0dfb-5f2a-47e2-b229-0d7d7ffe594e?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

مواردی که در برنامه Unit Converter به واحد های گوناگونش میتوان تبدیل کرد

  • طول
  • دما
  • سرعت
  • زمان
  • اندازه
  • زاویه
  • وزن
  • منطقه

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/e04c1797-fe2f-4dfc-aa80-e885d8624dba?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

در این برنامه ساده براحتی میتوانید واحد های معمول و بیشتر رایج را خیلی سریع به یکدیگر تبدیل کنید. آیا میخواهید بدانید ۳۰ درجه چند درجه فارنهایت است؟یا میخواهید بدانید هر فوت چند اینچ یا سانتی متر است؟ پس این برنامه را نصب کنید براحتی حساب کنید. برنامه کاملا رایگان است و حجم کمتر از ۱ مگابایت دارد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept