برنامه Drvaspa ویندوز فون با اضافه شدن زبان اوستایی و پهلوی اپدیت شد

برنامه معادل فارسی واژگان بیگانه برای ویندوز فون به نام Drvaspa

این برنامه ایرانی ویندوز فونرا قبلا نیز معرفی کرده بودیم. برنامه ای که بنحوی فرهنگ لغتی ایرانی محسوب میشود و در ان میتوانید واژه های پارسی را بهتر بشناسید. برنامه معادل فارسی واژگان بیگانه برای ویندوز فون به نام Drvaspa منتشر شده است که میتوانید معادل تعداد زیادی از واژگان بیگانه را در ان پیدا کنید. در این مطلب نیز میتوانید توضیحات کامل برنامه Drvaspa را بخوانید

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/82f22ddc-e4cf-4895-8616-6499a12122ad?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

اما اکنون برنامه Drvaspa ویندوز فون با اضافه شدن زبان اوستایی و پهلوی و ویژگی های بیشتر اپدیت شد که تغییرات این نسخه عبارتند از:

  • ویژگی لرزک که به وسیله آن شما میتوانیید با تکان دادن گوشی خود ، واژگانی نو بیابیید
  • افزودن دو نوشتار و زبان تازه به بخش ویرایشگر (زبان اوستایی و پهلوی)
  • افزایش پویانمایی های درون برنامه
  • شکوفایی بخش استانها به پارسی با دگرگونی های فروان (برای نمونه افزودن شهرهای بیشتر و…
  • بهبود چابکی نرم افزار
  • زدایش چالش های نرم افزاری
  • افزودن پهرست دگرگونی ها به بخش آغاز

حال با این برنامه میتوانید به بانک عظیم لغات اصیل پارسی یا پهلوی و حتی اوستایی دسترسی داشته باشید و البته که از اماکانات دیگر اضافه شده ان لذت ببرید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept