برنامه محاسبه حروف ابجد در ویندوز فون با AbjadNumber

برنامه محاسبه حروف ابجد در ویندوز فون با AbjadNumber

حروف ابجد حروفی هستند که هر کدام معادل عددی هستند و برای هر اسمی میتوان عددی بدست اورد. اکنون محاسبه حروف ابجد در ویندوز فون با AbjadNumber براحتی امکان پذیر است.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/99b3d153-7922-484c-bb80-8d8fda8f2e93?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

حروف ابجد به این صورت است که هر عدد معادل یک حرف قرار میگیرد و وقتی یک اسم را میخواهیم حساب کنیم تک تک حروف را جدا میکنیم. معادل عددی هر حرف را مینویسیم و انها را با هم جمع میکنیم و سپس عدد پایانی عدد ابجد معادل کلمه مورد نظر ماست. در قدیم برای ریاضیات از این حروف استفاده میشد و بعد در معادلات و بعد در مسائل مختلف.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/d0df8787-7cd4-4b25-b12e-a7d354d0bb84?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

ولی اکنون دیگر نمیخواهد که این حروف ابجد را حفظ کنید و انها را بسختی حساب کنید، براحتی میتوانید با وارد کردن کلمه مورد نظر حروف ابجد را حساب کنید. بدون هیچ سختی و با بالاترین سرعت و البته که با راحتترین روش ممکن. میتوانید بوسیله برنامه AbjadNumber حروف ابجد را براحتی در ویندوز فون خود حساب کنید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept