برنامه فیسبوک و اینستاگرام بخاطر حملات از دسترس خارج شده بودند اکنون دوباره بازگشتند

دانلود برنامه رسمی فیسبوک Facebook ویندوزفون

برنامه فیسبوک و اینستاگرام که برنامه های اجتماعی هستند بدلیل حملات هکری که به خدمات انها صورت گرفته بود برای مدتی از دسترس خارج شده بودند و برای برخی کاربران در دسترس نبودند. اگر شما نمیتوانستید به این شبکه ها دسترسی داشته باشید، نگران نباشید این مشکل شما نبوده بلکه مشکل انهاست.

هر دو شبکه اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام از دسترس خارج شده اند بودند و نمیتوانستید با انها وارد شوید و استفاده کنید. اگر شما مشکلی دارید رمز و نام کاربری شما غلط نبوده و یا اینترنت شما مشکلی نداشته است.

برنامه فیسبوک و اینستاگرام بخاطر حملات از دسترس خارج شده بودند اکنون دوباره بازگشتند. اکنون هر دو شبکه احتماعی کاملا در دسترس هستند و میتوانید کاملا به انها دسترسی داشته باشید. سرویس ها برگشتند. اگر برای شما هنوز درست نشده اند کمی صبر داشته باشید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept