برنامه طول عمر برای ویندوز فون سن شما را با دقت ثانیه به شما اطلاع میدهد

برنامه طول عمر برای ویندوز فون سن شما را با دقت ثانیه به شما اطلاع میدهد

برنامه ایرانی دیگری برای ویندوز فون منتشر شد، برنامه ای به نام طول عمر برای ویندوز فون که میتواند سن شما را با دقت ثانیه به شما اطلاع میدهد.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/294ad409-396f-43d6-8a98-3c91dfca6dc1?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

“چند ساله ام؟ شده تا به حال بخواهید بدانید چند روز عمر کرده اید؟ چند ماه یا چند ساعت؟ آیا تا به حال به این فکر کرده اید که دقیقا چند سال و چند ماه و چند روز هست که به دنیا آمده اید؟ آیا می خواهید این اطلاعات را درباره بقیه بدانید؟ برای شما خبر خوبی داریم! برنامه ی “طول عمر”، با گرفتن تاریخ تولد شما، تمامی این اطلاعات را محاسبه می کند. به شما می گوید دقیقا چند سال و چند ماه و چند روز عمر کرده اید.

دیگر لازم نیست با محاسبات ریاضی سعی کنید سن کسی را به دست آورید، بین ۳۰ سال و ۳۱ سال گیر نمی کنید، می توانید به جای تولد سالانه، جشن هزار روز، جشن ۵۰ ماهگی یا جشن یکمین میلیارد ثانیه زندگی خود را بگیرید”

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/27c477a7-f133-42a1-ab1e-59c6df0a435b?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

برنامه نویس همچنان ذکر کرده که چون برنامه در نسخه اولیه است با تاریخ میلادی کار میکند و باید سن خود را با تاریخ میلادی وارد کنید و در نسخه های بعدی تاریخ شمسی به برنامه اضافه خواهد شد و میتوانید با وارد کردن سن خود بصورت شمسی سن خود را دقیق داشته باشید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept