با Old Dial ویندوز فون به سبک قدیمی شماره بگیرید

با Old Dial ویندوز فون به سبک قدیمی شماره بگیرید

قدیم ها یادتان است؟ زمانی که تلفن های دکمه ای به گونه ای رویا تصور میشدند؟ البته اون دوران را من خودم هم دقیقا یادم نیست 🙂 ولی زمانی که تلفن ها فقط امکان این را داشتند که با حلقه چرخانی که بر روی انهاست شماره تلفن مورد نظر خود را بگیرید را یادم است، اکنون با Old Dial ویندوز فون به سبک قدیمی شماره بگیرید.

Old Dial ویندوز فون یک برنامه خیلی ساده است و هیچ پیچیدگی خاصی ندارد، برنامه ای که فقط ۲ مگابایت حجم دارد و فقط یک صفحه جلوی شما قرار میگیرد. تلفنی که برای قرن بیستم بود و با ان میتوانید شماره مورد نظر خود را بگیرید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/2e77e1f9-7742-4cc6-abc1-fa7e8a41e360?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

نکته جالب اینست که این برنامه فقط جهت تفریح نیست بلکه کار هم میکند! یعنی شما شماره خود را میگیرید و میتوانید بعد از ان با شماره که گرفته اید واقعا تماس برقرار کنید. صدای افکتی که بر روی برنامه قرار داده شده است ان را جالبتر نیز میکند و ما را به زمان تلفن های قدیمی میبرد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept