با Mirror Cam ویندوز فون عکس های قرینه و در اینه ای بیاندازید

با Mirror Cam ویندوز فون عکس های قرینه و در اینه ای بیاندازید

اگر دنبال برنامه ی عکسی متفاوتی هستید که با ان میتوانید عکس هایی بگیرید همچون زمانی که عکس را در اینه قرار دادید و یا اینکه عکس را قرینه همدیگر کنید. از ایکن این برنام میتوانید حدس بزنید چگونه عکس هایی را تهیه میکند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/dad835f5-bea2-4a0f-b313-78cbba1a3180?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

با Mirror Cam برای ویندوز فون میتوانید عکس های جالبی را تهیه کنید. عکس هایی که از یک محل مشخص در وسط صفحه کاملا با یکدیگر قرینه میشوند و تصویر شما درست در قسمت دیگر تکرار میشود. میتوانید تنظیم کنید که فقط نسبت به حالت افقی عکس قرینه باشد و در این صورت شما یک عکس را در دو قسمت تکرار کردید یا اینکه عکس هم درافق و هم در عمودی قرینه و اینه شود که در این صورت عکس شما در چهار قسمت تکرار میشود.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/2a42349c-e8a9-40e9-a241-1b1574059b29?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

متاسفانه برنامه قابلیت این را ندارد که عکس های گرفته شده را به این حالت تبدیل کند و افکت را بر روی انها پیاده کند و برای اینکار حتما باید عکس جدیدی تهیه کنید. در تنظیمات Mirror Cam همچنین میتوانید چند افکت گوناگون را ببینید که میتوانید بر روی عکس هایتان پیاده کنید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept