بازی Fast & Furious 6 برای ویندوز فون رالی در شهرهای لندن منتشر شد

بازی Fast & Furious 6 برای ویندوز فون در شهرهای لندن منتشر شد

بازی Fast & Furious 6 برای ویندوز فون یک بازی زیباست که در ان با شرکت در مسابقات رالی همچون مسابقه و drift و drag در خیابان های لندن و در مقابل رقیبان پول جمع کنید. این بازی برای ویندوز و ویندوز فون منتشر شده و میتوانید از بین ماشین های حرفه ای هر کدام را انتخاب کنید و ان را شخصی سازی کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/a10d5476-d0ee-4322-981c-7c4323bd8e42?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

بازی دارای ماموریت های مختلف است، دارای حالت انلاین برای بازی با رقیبان واقعی و گرافیک بسیار زیباست. با شرکت در مسابقات و اولین شدن میتوانید سریعترین ماشین شوید و پول جمع اوری کنید. با پول هایتان نیز ماشین خود را مجهز کنید و ان را شخصی سازی نیز کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/cc435e21-93c2-4751-889f-a9c3243c02e2?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

بازی بصورت انلاین هم وجود دارد که میتوانید در مسابقات بین المللی شرکت کنید و رقیبانتان را شکست دهید و در جدول بین المللی این بازی در صدر جدول قرار بگیرید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept