بازی Crossy Road برای ویندوز فون عبور جوجه از جاده

بازی Crossy Road برای ویندوز فون عبور جوجه از جاده

قبلا اگر یادتان باشد دقیقا همچنین بازی را معرفی کردیم. بازی Crossy Bird که خیلی زودتر عرضه شد و دقیقا هم همین مدل بود ولی اکنون نسخه رسمی این سبک بازی به نام Crossy Road برای ویندوز فون عرضه شد.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/238fdb7d-58e4-40c3-a79f-4e309d3d685d?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

اگر توضیحات ان بازی را خوانده باشید دیگر با این سبک ناشانا نیستید ولی اگر نمیدانید، Crossy Road یک بازی پیکسلی است که در ان یک جوجه قصد عبور از خیابان دارد، خیابانی با موانع گوناگون که گاهی هم رودخانه و گاهی مسیر چمنی کوتاهی میشود. اگر گذشته یادتان باشد این بازی در گیم های دستی وجود داشت.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/0cc60be4-9800-4905-bcf9-3ff747409e51?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

با حرکت های مشخص به اندازه یک مکعب به سمت جلو و عقب میتوانید حرکت کنید، بمحض شروع به حرکت صفحه نیز با سرعت ثابت به جلو می اید و نباید از ان عقب بمانید. اگر صفحه داشت به شما میرسید و جایی برای حرکت نداشتید نگران نباشید چون میتوانید به راست و چپ نیز حرکت کنید. شخصیت های مختلف نیز وجود دارند که هر کدام را بخواهید انتخاب کنید.

بازی ۱۷ مگابایت حجم دانلود دارد و برای همه گوشی ها قابل نصب و اجراست و از لینک زیر میتوانید به صفحه استور بازی بروید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept