بازی پازلی زدن هم شکل ها برای ویندوز فون به نام Blast Be Fast

بازی پازلی زدن هم شکل ها برای ویندوز فون به نام Blast Be Fast

Blast Be Fast نام یک بازی پازلی ویندوز فون است که در ان شما با سبک اشنای زدن مهره های هم شکل روبه رو هستید.

هدف اصلی این بازی اینست که مهره های همرنگ را در کنار یکدیگر قرار دهیم و سپس با زدن ضربخ بر روی انها غول ها را شکست دهیم. قابلیت های خاص و کمک کننده ای نیز در بازی وجود دارند که میتوانید از انها نیز استفاده کنید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/22075ce6-926a-4728-babe-44f03fefaa55?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

بازی در ۵ دنیای مختلف  mechanical, mythical, life, undead و spiritual رخ میدهد و شما میتواند در نقش یکی از پنج شخصیت بازی قرار گیرید و بازی را شروع کنید. هر کدام از انها یک نکته قوط و ضعفی در مقابل دیگری دارند. بر اساس غولی که در مقابل ان قرار میگیرد و مکانی که مبارزه میکنید باید استراتژیک خاصی را برای شکست حریف در نظر بگیرید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/0ec5053f-0652-40cf-b0c0-2bb954bd16e9?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

قابلیت اپدیت مهارت ها و ویژگی های خاصی که دارید هم وجود دارد تا از انها زمانیکه گیر افتاده اید استفاده کنید. بازی گرافیک خوب و زیبایی نیز دارد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept