بازی فکری و سرگرم کننده ویندوز فون به نام Biotix: Phage Genesis

بازی فکری و سرگرم کننده ویندوز فون به نام Biotix: Phage Genesis

Biotix: Phage Genesis یک بازی فکری و سرگرم کننده ویندوز فون است که میتواند بازی جالبی باشد و شما را به خود سرگرم کند. یک بازی که در نوع خود استراتژیک است و گرافیک جذابی نیز دارد.

در بازی Biotix: Phage Genesis برای ویندوز فون شما باید به دشمن غلبه کنید و انها را نابود کنید. بازی به این سبک است که دو یا بیشتر رنگ در روی صفحه بازی وجود دارد که یکی از رنگ ها شما هستید. هدف بازی اینست که تمام رنگ ها را نابود کنید و تنها رنگی که باقی میماند خودتان باشید. اما سبک بازی چگونه است؟

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/1a378fc6-90d1-4594-9a50-e26c43583953?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

روش بازی به این نحو است که صفحه بازی پر از دایره ها ایست که خالی هستند و فقط یک دایره برای هر رنگ، رنگی است. با عددی که بر روی دایره ها هستند تعداد وکتور ها یا حامل های موجود در هر دایره مشخص میشود. با ارسال هر کدام از این حامل ها دایره های دیگر نیز به رنگ شما در میایند.

هر دایره ای که برای شما شود شروع به تولید حامل ها تا تعداد مشخصی میکند که این تعداد بستگی به اندازه دایره دارد. حال شما تعداد بیشتری حامل دارید و باید دایره های بیشتری را بگیرید و اینکار را انقدر ادامه دهید تا تمام دایره ها رنگ شما شوند و مال شما شوند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/87a7ac8b-2786-411a-b6fc-15e2f4562b31?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

دشمن نیز بیکار نمی ماند و او هم دایره ها را میگیرند و شروع به زیاد شدن میکنند. برای گرفتن دایره هایی با رنگ مخالف باید تعداد بیشتری حامل, بیشتر از ان چیزی که دشمن داخل انها قرار داده به داخل دایره بفرستید تا دایره برای شما شود. برای انتقال حامل ها کافیست انگشت خود را از دایره مبدا به دایره مقصد بکشید.

بازی دارای ۳۰ مرحله مختلف و جزئیات گوناگون است و با توجه به مراحل قرار گیری دایره ها باید کمی نیز استراتژیک عمل کنید و از فکر خود کمک بگیرید.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept