بازی فرار از پلیس ها برای ویندوز فون Bank Robber: Getaway Driver

بازی فرار از پلیس ها برای ویندوز فون Bank Robber: Getaway Driver

تا حالا از بانک دزدی کرده اید؟ ایا از بانک ها راضی هستید؟ ایا تفنگ داشته اید؟ ایا از دزدی بانک ناراضی هستید؟ دزدی بانک چجور شغلی است؟ همه این موضوعات در اخبار ۲۰:۳۰ دقیقه امشب در اخبار سراسری مورد بحث قرار خواهند گرفت.(شوخی)

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/ddfa9daf-c677-49e8-b7df-5b7fc5b2e847?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

در این بازی شما از بانک دزدی کرده اید و باید از دست پلیس ها فرار کنید و خودتان را به محل امنی برسانید. در دزدی بانک همه چیز درست برنامه ریزی شده بود و براحتی میتوانستید از بانک سرقت کنید. ولی بهمین راحتی ها هم نیست و پلیس ها با خبر شدند. شما میتوانید دزد را سالم از دست پلیس ها نجات دهید؟ هدف اینست که از مهارت رانندگی خودتان استفاده کنید و گانگستر های دزد را برای مدتی به حیاط پشتی و مخفی برسانید تا از چشم پلیس ها مخفی بمانند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/325eeb4a-3fa4-4ff2-aa28-59e4503da75c?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

در این بازی فرار از پلیس ها برای ویندوز فون Bank Robber: Getaway Driver شما در شهری ازاد قرار دارید و در هر خیابانی که بخواهید میتوانید بروید. فقط باید از درست پلیس ها فرار کنید و موانع انها را بشکنید و تنها راهی که برایتان باقی مانده یعنی فرار را به نتیجه برسانید قبل از اینکه پلیس ها حساب شما را برسند.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept