بازی سبک endless runner ویندوز فون بر اساس فیلم Hunger Games

بازی سبک endless runner ویندوز فون بر اساس فیلم Hunger Games

طرفداران مجموعه تلویزیونی Hunger Games اکنون میتوانند در Panem بدوند و در بازی سبک بازی سبک endless runner ویندوز فون به نام Hunger Games: Panem Run شرکت کنند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/05ef613e-a740-4b2b-b186-743f2420f29c?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

اینجا توضیح کوچکی از بازی که برنامه نویس ان را نوشته را می اوریم: “در منطقه Panem بدوید و موادی که بر روی زمین هست را جمع اوری کنید و خود را ارتقا دهید، وقتی برای استراحت نیست در این ۱۲ مرحله بینهایت بدوید و تا جایی که میتوانید به جلو بروید، مراحل جدید نیز در اینده اضافه خواهند شد.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/7bbf647a-cb08-4d57-ba1d-9f8071953ffe?imageType=ws_screenshot_large&rotation=0

بازی برای رم های پایین نیز قابل اجراست. این بازی بر اساس یک فیلم ۲۰۱۳ ساخته شده است و سبک ان مثل تمامی بازی های endless runner است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept