بازی اسکی روی برف ویندوز فون Mad Snowboarding

بازی اسکی روی برف ویندوز فون Mad Snowboarding

بازی اسکی روی برف ویندوز فون Mad Snowboarding یک بازی زیبای اسکی روی برف در دنیای ازاد است که با بهترین حرکات باید بازی را تمام کنید.

از شروع تا پایان خط بازی شما در مسیر خود حرکت میکنید و قسمت های مخصوصی نیز برای انجام حرکات نمایشی شما وجود دارد. تا جایی که امکان دارد حرکات زیبا انجام دهید تا زمانی که به پایین کوهستان میرسید.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/e68a860e-e5ba-4b2b-873d-5a19a69529d7?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

حتی در این بازی میتوانید مرحله مخصوص خودتان را نیز بسازید و ان را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. کنترل بازی نیز خیلی ساده است و با چهار دکمه ای که در سمت چپ صفحه قرار گرفته اند انجام میشود. یکی برای نشستن و سرعت گرفتن، کنترلی نیز برای حرکات نمایش و البته که چپ و راست وجود دارند.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept