بازی اسکی روی برف برای ویندوز فون Shred It

بازی اسکی روی برف جالب برای ویندوز فون Shred It

بازی های سبک endless runner ویندوز فون دائم در حال زیاد شدن هستند و اگر کسی از این سبک بازی خوشش بیاید در استور ویندوز فون راضی خواهد شد. اکنون نیز بازی اسکی روی برف جالب برای ویندوز فون Shred It در همین سبک منتشر شده است.

در این بازی شما با شخصیت اول بازی بر روی یک اسکی قرار میگیرید و بر روی برف شروع به حرکت میکنید. دقت کنید چوندر راه موانع بسیار زیادی وجود دارند که این بازی را برای شما سرگرم کننده میکنند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/ba543db1-1c99-4a1f-b140-0a99f8a4dd73?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

ظاهر بازی نیز کمی متفاوت است و از اصلی ترین ان میتوان به گرافیک اشاره کرد. گرافیک بازی همچون کاغذ ساخت است و انگار کامل با کاغذ ساخته شده است. متاسفانه بازی برای رم های ۵۱۲ مگابایت قابل اجرا نیست.

بازی ازدو حالت Endless Slope mode و Checkpoint Challenge است که حالت دوم را باید باز کنید و البته در حالت دوم یعنی Checkpoint Challenge با زمان روبه هستید و باید با ساعتی که در بازی وجود دارد مبارزه کنید!

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/8183eb68-304e-4087-a30e-984d6a84ef31?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

شخصیت های بازی قابل شخصی سازی هستند. چه لباس های شخصیتی که اسکی میکند و چه تخته اسکی را میتوانید تغییر دهید و طبق سلیقه خود بسازید. برای کنترل و حرکت بازی باید انگشت خود را بر روی سمت راست یا چپ نگه دارید تا شخصیت بازی به سمت راست یا چپ حرکت کند. با کشیدن انگشت خود به بالا و پایین او میپرد و یا لیز میخورد تا از موانع عبور کند.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept