ایمیل و تقویم ویندوز ۱۰ موبایل با برخی پیشرفت های کوچک آپدیت شدند

نگاهی به Outlook برای ویندوز 10 موبایل

در حالیکه ما منتظر این هستیم که مایکروسافت نسخه بعدی پیش نمایش ویندوز ۱۰ موبایل را منتشر کنداین شرکت اپدیتی برای برنامه های سیستمی خود عرضه کرد. نسخه جدیدی از ایمیل و تقویم ویندوز ۱۰ موبایل منتشر شدند.

ایمیل و تقویم ویندوز 10 موبایل با برخی پیشرفت های کوچک آپدیت شدند ایمیل و تقویم ویندوز 10 موبایل با برخی پیشرفت های کوچک آپدیت شدند

نسخه ایمیل ویندوز ۱۰ موبایل اکنون به ۱۷٫۴۲۱۰٫۴۲۲۸۲٫۰ ارتقا پیدا کرد، هر چند این اپدیت کوچک است اما در آن برخی رنگ ها به آیکن برنامه اضافه شدند و گرافیک برنامه کمی مدرن و خلوت تر شده است و همچنین پایداری و سرعت برنامه بیشتر شده است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept