اکنون کورتانا اخبار و داستان های مختلف را به شما پیشنهاد میدهد

کورتانا اکنون اخبار و داستان های مختلف را به شما پیشنهاد میدهد

مایکروسافت همچنان در حال اضافه کردن ویژگی های جدید به دستیار صوتی خود کورتانا است که آنها را در سرور این دستیار اضافه میکند. اکنون در آخرین آپدیت Cortana به کاربران گوشی های ویندوز فون ۸٫۱ داستان های جدید یا اخبار مختلف را پیشنهاد میدهد.

ظاهرا این ویژگی در روز جمعه به کورتانا اضافه شد. در این قابلیت همچنان کورتانا میتواند اخبار محلی را نیز برای کاربران با توجه مکان و کشوری که در آن هستند ارائه دهد. برای تاکید هم میگوییم که این آپدیت به روی سرور کورتانا پیاده میشود و هیچ نیازی نیست که آپدیت را دریافت یا دانلود کنید و این قابلیت هم اکنون بر روی گوشی شماست.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept