اپدیت Extra+Info برای گوشی های لومیا منتشر شد و باعث اشتباه برخی کاربران در مورد Lumia Denim شد

 

http://windowsarena.ir/wp-content/uploads/2014/09/%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D9%85-Lumia-Denim.jpg

مایکروسافت امروز صبح اپدیتی را برای برنامه سیستمی Extra+Info که در گوشی های نوکیا لومیا یافت میشود منتشر کرد. برنامه سیستمی Extra+Info قسمتی است که بوسیله ان میتوان نسخه فریموری که بر روی گوشی نصب است را متوجه شد. همچون لومیا Cyan ، لومیا Denim.

اپدیتی که امروز برای این قسمت منتشر شد بدون هیچ لیست تغییری است اما این بدین معنا نیست هیچ تغییری در عمل انجام نمیشود. برخی کاربران نیز تصور میکنند که اپدیت لومیا Denim را دریافت کرده اند و این اشتباهی بیش نیست. در واقع با این اپدیت بهیچوجه اپدیت لومیا Denim دریافت نشده است.

اپدیت بزرگی به نام لومیا دنیم Denim اپدیتی نیست که بهمین راحتی با یک اپدیت برنامه سیستمی دریافت شود و بزرگتر از این حرفاست. بطور معمول نیز اپدیت های فریموری از ساعت ۱ بامداد منتشر میشوند و نه از اول صبح. البته این اپدیت خوب است و نشان میدهد که مایکروسافت در حال کار بر روی تغییر کلی در فریمور است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept