اپدیت لومیا ساین برای نوکیا لومیا ۵۲۰ Orange رام فرانسه منتشر شد

اپدیت ساین برای نوکیا لومیا 520 رام فرانسه منتشر شد

چندی نمیگذرد که اپدیت لومیا ساین برای لومیا ۶۲۵ و ۹۲۵ بصورت جهانی منتشر شده است و البته با کمی استثنا! برای همه ما سوال اینست که مدل بعدی کدام مدل ویندوزفون خواهد بود؟ خوشبختانه لومیا ۵۲۰ رام فرانسه تنها لومیا ۵۲۰ ایست که این آپدیت را دریافت کرده است.

این خبر ابتدا توسط برخی کاربران گزارش شد ولی وقتی به صفحه اپدیت لومیا ساین در سایت رسمی نوکیا رفتیم، مشاهده کردیم که بله اپدیت لومیا ساین برای نوکیا لومیا ۵۲۰ Orange و رام فرانسه منتشر شده است. اینبار ۵۲۰ اپدیت را دریافت کرد و ما شگفت زده ایم که در روز ها یا هفته های بعد کدام دستگاه ها اپدیت را دریفات خواهند کرد.

اگر گوشی شما ۵۲۰ است و رام فرانسه دارید، توصیه میکنیم که به صفحه بررسی اپدیت های تلفن بروید و وجود اپدیت را چک کنید.

جدیدترین اخبار پیرامون اپدیت ساین و ویندوزفون ۸٫۱ در اسرع وقت برای شما عزیزان ویندوزفونی قرار داده خواهد شد.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept