اپدیت جدید برنامه عکاسی lumia شروع سریعتر و HDR را نشان میدهد

دانلود ویدیو

ویدیو جدیدی از نسخه بعدی برنامه عکاسی lumia منتشر شد. در این ویدیو یک لومیا ۸۳۰ را نشان میدهد که برنامه عکاسی را اجرا کرده است و در ان دو ویژگی شروع و باز کردن سریعتر برنامه و البته ویژگی های Rich Capture و HDR نمایش داده میشوند.

ما منتظر اپدیت بعدی برنامه لومیا خواهیم ماند. اپدیتی که قرار است بزرگ باشد و ویژگی های بزرگی نیز به این برنامه اضافه شوند. ویژگی هایی که انتظار میرود با اپدیت لومیا Denim اضافه شوند که در مورد ویژگی های اضافه شونده به برنامه عکاسی لومیا در لومیا Denim صحبت کرده بودیم.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept