استور Store ویندوزفون اپدیت کوچکی را دریافت کرد

WP81_New_Store_reviews استور جدید ویندوزفون 8.1

چندی است که استور Store ویندوزفون اپدیت کوچکی را در قسمت رابط کاربری خود ایجاد کرده است، در این اپدیت برنامه ی برگزیده بزرگتر از حالت معمول نمایش داده میشود. اندازه نرم افزار برگزیده و ویژه در کاشی بزرگتری نمایش داده میشود و توضیحی نیز از برنامه در زیر ان نوشته شده است.

استور-Store-ویندوزفون-اپدیت-کوچکی-را-دریافت-کرد

این ویژگی ظاهرا برای دیگر کشور ها نیست و به تدریج در حال انتشار برای تمام جهان است و ممکن است برخی از ما ان را بر روی گوشی خود نبینیم. تغییر دیگری در استور دیده نمیشود و تا کنون فقط همین تغییر مشاهده شده است.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept