آیا مایکروسافت در حال جایگزینی دایره بجای مربع است؟

آیا مایکروسافت در حال جایگزینی دایره بجای مربع است؟

آیا مایکروسافت دایره را انتخاب میکند و از مربعی بودن خود دست میکشد؟ آیا همیشه مربعی خواهیم دید یا اینکه همه چیز دایره ای خواهد شد؟ فعلا مایکروسافت در حال جایگزینی دایره بجای مربع است و اینکار را خیلی آرام انجام میدهد.

خب ما که ویندوز فون ۸٫۰ و ویندوز فون ۸٫۱ را تجربه کرده ایم بوضوح مربعی بودن مایکروسافت را دیده ایم. از کاشی های مربعی گرفته تا اینکه تک تک آیکن ها – مخاطبین گوشی و هر چه در این سیستم عامل است بصورت مربع است. اما مایکروسافت جدیدا کمی از مربعی بودن خارج شده و در سیستم عاملش میتوان دایره ها را مشاهده کرد.

ابتدا دایره ای بودن را میتوان در کاشی جدید مخاطبین People دید که آنطور که شایعه شد که کاشی جدیدی در راه است در ویدیو آن مشاهده میشد که عکس های مخاطبین در دایره ها حرکت میکنند و غلط میخورند. سپس به جلو تر رفتیم و اینبار در واقعیت اتفاقی افتاده نه شایعه، موزیک پلیر ویندوز ۱۰ موبایل کاور موسیقی ها را بصورت دایره نمایش میدهد. و اکنون نیز حرکت دیگری که به گوشی های مایکروسافت بر نمیگردد ولی در شرکت مایکروسافت رخ داده است و آن اینکه عکس کارت های شناسایی کارمندان مایکروسافت در طراحی جدیدش دایره شده است.

آیا مایکروسافت در حال جایگزینی دایره بجای مربع است؟

آیا مایکروسافت میخواهد کامل دایره را جایگزین مربع کند؟ بنظر شخصی من هرگز. اما مایکروسافت دیگر نمیخواهد فقط مربع باشد و طراحی اش را ترکیبی از دایره و مربع در سیستم عامل هایش خواهد کرد. دیگر تعصبی بر روی مربع نخواهد داشت و هر جا مناسبتر است دایره را خواهیم دید.

دلیل اینکه مربع را رها نخواهد کرد اینست که مایکروسافت از پایه و بنیان که Windows یا همان پنجره ها باشد بصورت مربع است و در صورت حذف مربع باید کل شرکتش را حذف کند، حال وجود کاشی ها و… بصورت مربع جای خود دارند. پس مربع را نگه خواهد داشت و با توجه به فعالیت هایش در عرصه گرافیک دیگر فقط مربع نخواهیم داشت و زیبایی های دایره و مربع با هم در آمیخته میشوند.

حال مایکروسافت در آینده چکار خواهد کرد و طراحی اش چگونه ترکیبی از دایره و مربع با هم خواهد داشت؟

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept