آیا لومیا های بعدی با لنز Canon خواهند بود؟

آیا لومیا های بعدی با لنز Canon خواهند بود؟

همانطور که میدانیم عکسبرداری در دنیای ما هر روز در حال بهتر شدن است و البته کاربران بیشتر ترجیح میدهند تا از دوربین گوشی هوشمند خود استفاده کنند تا اینکه از دوربین های بزرگ و اضافی که باید همراه خود داشته باشند. و بهمین ترتیب شرکت های بزرگ ساخت دوربین و لنز در دنیا نیز بفکر افتاده اند تا از این کاروان عقب نمانند.

اخیرا شرکت مایکروسافت با شرکن کانن Canon یک قرار داد پتنتی امضا کرده اند که براساس این قرار داد هر دو شرکت براحتی میتوانند از تکنولوژی های سری شرکت دیگر باخبر شوند. البته افراد ساده هم شاید بگویند که این حرکت جدید فقط یک قرارداد است که پوششی برای حق پتنت ها و جلوگیری از دعواها و دادگاه های بین شرکتی باشد. البته ممکن است صحیح باشد اما آیا این واقعا فوق العاده نیست که ما تکنولوژی عکس برداری شرکت کانن را ببینیم که بر روی دستگاه هایی با تکنولوژی Pureview قرار داده شده اند؟

هنوز هیچ خبر قطعی نیست و نمیتوان تصمیم گرفت که این دو شرکت در آینده قصد چه همکاری هایی را با هم دارند، باید صبر کنیم و ببینیم هدف این قرارداد بین دوشرکت در آینده چگونه نمایش داده میشود.

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept