تگ - مایکروسافت لومیا 535

ویدیو انباکس مایکروسافت لومیا ۵۳۵

لومیا ۵۳۵ را میتوان اولین عضو از محصولات مایکروسافت لومیا دانست که گوشی پایین رده ای محسوب میشود ولی ویژگی های خوبی دارد و از ان جمله میتوان به...

مقایسه مایکروسافت لومیا ۵۳۵ با لومیا ۴۳۵

زمانی که مایکروسافت گوشی های جدید خود لومیا ۵۳۵ و لومیا ۴۳۵ را معرفی کرد این دو گوشی نه تنها با برند مایکروسافت بودند و محصولی جدید از این لحاظ هم...