تگ - Lumia Denim

Lumia Denim برای گوشی های بیشتری منتشر شد

مایکروسافت همچنان در میانه راه برای فرستادن اپدیت Lumia Denim به کاربران خود است و از کاربران ویندوز فونی اخبار هایی دریافت شده که برخی این اپدیت را...

لومیا Denim برای لومیا ۸۳۰ رام هند منتشر شد

همانطور که میدانید مایکروسافت در کشور هند خبر از این داده بود که تا پایان فوریه تمام گوشی های لومیا این کشور اپدیت لومیا  Denim را دریافت میکنند و...