برنامه فیسبوک و اینستاگرام بخاطر حملات از دسترس خارج شده بودند اکنون دوباره بازگشتند

دانلود برنامه رسمی فیسبوک Facebook ویندوزفون

برنامه فیسبوک و اینستاگرام که برنامه های اجتماعی هستند بدلیل حملات هکری که به خدمات انها صورت گرفته بود برای مدتی از دسترس خارج شده بودند و برای برخی کاربران در دسترس نبودند. اگر شما نمیتوانستید به این شبکه ها دسترسی داشته باشید، نگران نباشید این مشکل شما نبوده بلکه مشکل انهاست.

هر دو شبکه اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام از دسترس خارج شده اند بودند و نمیتوانستید با انها وارد شوید و استفاده کنید. اگر شما مشکلی دارید رمز و نام کاربری شما غلط نبوده و یا اینترنت شما مشکلی نداشته است.

برنامه فیسبوک و اینستاگرام بخاطر حملات از دسترس خارج شده بودند اکنون دوباره بازگشتند. اکنون هر دو شبکه احتماعی کاملا در دسترس هستند و میتوانید کاملا به انها دسترسی داشته باشید. سرویس ها برگشتند. اگر برای شما هنوز درست نشده اند کمی صبر داشته باشید.

ارسال یک پاسخ