با Mirror Cam ویندوز فون عکس های قرینه و در اینه ای بیاندازید

با Mirror Cam ویندوز فون عکس های قرینه و در اینه ای بیاندازید

اگر دنبال برنامه ی عکسی متفاوتی هستید که با ان میتوانید عکس هایی بگیرید همچون زمانی که عکس را در اینه قرار دادید و یا اینکه عکس را قرینه همدیگر کنید. از ایکن این برنام میتوانید حدس بزنید چگونه عکس هایی را تهیه میکند.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/dad835f5-bea2-4a0f-b313-78cbba1a3180?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

با Mirror Cam برای ویندوز فون میتوانید عکس های جالبی را تهیه کنید. عکس هایی که از یک محل مشخص در وسط صفحه کاملا با یکدیگر قرینه میشوند و تصویر شما درست در قسمت دیگر تکرار میشود. میتوانید تنظیم کنید که فقط نسبت به حالت افقی عکس قرینه باشد و در این صورت شما یک عکس را در دو قسمت تکرار کردید یا اینکه عکس هم درافق و هم در عمودی قرینه و اینه شود که در این صورت عکس شما در چهار قسمت تکرار میشود.

http://cdn.marketplaceimages.windowsphone.com/v8/images/2a42349c-e8a9-40e9-a241-1b1574059b29?imageType=ws_screenshot_large&rotation=90

متاسفانه برنامه قابلیت این را ندارد که عکس های گرفته شده را به این حالت تبدیل کند و افکت را بر روی انها پیاده کند و برای اینکار حتما باید عکس جدیدی تهیه کنید. در تنظیمات Mirror Cam همچنین میتوانید چند افکت گوناگون را ببینید که میتوانید بر روی عکس هایتان پیاده کنید.

ارسال یک پاسخ