لیست گوشی هایی که لومیا Denim با رام اروپا را دریافت کرده اند (تا کنون)

اپدیت لومیا Denim رام فرانسه در ماه دسامبر و ژانویه برای لومیا های گوناگون منتشر خواهد شد

همانطور که گفتیم مایکروسافت در صفحه مخصوص اپدیت لومیا Denim که در سایت رسمی خودش قرار داده تمام انتشار اپدیت ها را لحظه به لحظه قرار میدهد و اکنون لیست کامل گوشی های لومیا که با رام کشور های اروپایی این اپدیت را دریافت کرده اند را منتشر کرده است.

همانطور که شاید بدانید این لیست برای گوشی هاییست که تا کنون اپدیت برای انها منتشر شده است و با گذشت زمان لومیا های بیشتری اپدیت را دریافت میکنند و این لیست نیز تغییر میکند. در نوشته های زیر “Country variant” به معنای “کشورهای گوناگون” است.

لیست لومیا های اروپا که تا کنون اپدیت برای انها منتشر شده است

Bulgaria

 • Lumia 520 – Country variant

Croatia

 • Lumia 520 – Country variant

Cyprus

 • Lumia 520 – Country variant

Czech Republic

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 625 – Vodafone

Denmark

 • Lumia 520 – Telenor
 • Lumia 530 – Country variant
 • Lumia 625 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Estonia

 • Lumia 530 – Country variant

Finland

 • Lumia 530 – Country variant
 • Lumia 625 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

France

 • Lumia 820 – Country variant

Germany

 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 625 – Country variant, O2, T-Mobie, Vodafone
 • Lumia 830 – T-Mobile
 • Lumia 925 – O2
 • Lumia 1020 – O2
 • Lumia 1320 – Country variant, O2, T-Mobile

Greece

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 625 – Vodafone
 • Lumia 1320 – T-Mobile

Hungary

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 625 – Vodafone
 • Lumia 735 – T–Mobile, Vodafone
 • Lumia 830 – Vodafone

Iceland

 • Lumia 530 – Country variant
 • Lumia 625 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Ireland

 • Lumia 625 – Country variant, Vodafone
 • Lumia 1320 – Country variant

Italy

 • Lumia 625 – Country variant, Vodafone
 • Lumia 735 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Latvia

 • Lumia 530 – Country variant

Lithuania

 • Lumia 530 – Country variant

Macedonia

 • Lumia 520 – Country variant

Montenegro

 • Lumia 520 – Country variant

Norway

 • Lumia 530 – Country variant
 • Lumia 625 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Poland

 • Lumia 625 – Country variant
 • Lumia 1320 – T-Mobile

Portugal

 • Lumia 625 – Country variant
 • Lumia 735 – Vodafone

Romania

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 625 – Country variant
 • Lumia 830 – Vodafone

Serbia

 • Lumia 520 – Country variant

Slovakia

 • Lumia 520 – Country variant

Slovenia

 • Lumia 520 – Country variant

Spain

 • Lumia 625 – Vodafone

Sweden

 • Lumia 530 – Country variant
 • Lumia 625 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Switzerland

 • Lumia 625 – Swisscom

United Kingdom

 • Lumia 625 – Country variant, Vodafone
 • Lumia 1320 – Country variant

منبع: مایکروسافت

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept