لیست انتشار لومیا Denim در خاورمیانه و افریقا (تا کنون)

لیست کامل ویژگی های اپدیت لومیا Denim ویندوزفون

ما لیستی از گوشی هایی که اپدیت لومیا دنیم را در اروپا و اسیا دریافت کرده اند را منتشر کردیم و اکنون نوبت به کاربرانی میرسد که رام افریقا و یا خاور میانه را دارند و لیستی که مایکروسافت در صفحه مخصوص این اپدیت منتشر کرده است.

* کلمه Country variant بمعنای این است که برای گوشی های تحت اپراتور و گوشی هایی که تحت اپراتور نیستند منتشر شده است و تفاوتی نمیکند گوشی شما تحت اپراتور باشد یا خیر.

لیست انتشار لومیا Denim در خاورمیانه و افریقا (تا کنون)

 

Algeria

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 525 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Angola

 • Lumia 620 – Country variant

Bahrain

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Egypt

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 525 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Ghana

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Kenya

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Iraq

 • Lumia 525 – Country variant

Jordan

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 525 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Kuwait

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Lebanon

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 525 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Libya

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 525 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Morocco

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 525 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 630 – Country variant
 • Lumia 630 Dual SIM – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant
 • Lumia 820 – Country variant
 • Lumia 920 – Country variant
 • Lumia 925 – Country variant
 • Lumia 1020 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant
 • Lumia 1520 – Country variant

Mozambique

 • Lumia 620 – Country variant

Nigeria

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Oman

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Pakistan

 • Lumia 525 – Country variant

Palestinian territories

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 525 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Qatar

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Saudi Arabia

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Tanzania

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Tunisia

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 525 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Uganda

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

United Arab Emirates

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant
 • Lumia 1320 – Country variant

Yemen

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

Zambia

 • Lumia 520 – Country variant
 • Lumia 620 – Country variant
 • Lumia 720 – Country variant

منبع: مایکروسافت

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept