لومیا Denim برای لومیا ۵۲۰ و لومیا ۵۲۵ رام هند منتشر شد

اپدیت فریمور Lumia Denim لومیا دنیم یا لومیا جین

کاربران ویندوز فون در چین و برخی کشورهای اروپایی شروع کردند که اپدیت لومیا Denim را دریافت کنند و اکنون نوبت به کاربران ویندوز فون در هند است. اپدیت اکنون برای کاربران گوشی های لومیا ۵۲۰ و لومیا ۵۲۵ در هند قابل دسترس است.

مایکروسافت در صفحه مخصوص اپدیت لومیا Denim اخرین انتشار اپدیت را برای لومیا ها قرار میدهد و این روند را همچون اپدیت لومیا Cyan میرود. ما به شما پیشنهاد میکنیم تا بصورت دستی وجود اپدیت را برای گوشی خود چک کنید و اینکار را میتوانید بوسیله تنظیمات و بروزرسانی تلفن براجتی بررسی کنید.

منبع: مایکروسافت

ارسال یک پاسخ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept